Fomentem valors de convivència i civisme.

Els comportaments incívics es sancionen.

Deixar les deposicions dels animals a la via pública

Sanció fins a 300€

(Ordenança municipal sobre tinença d’animals)

 

Prohibit donar menjar a animals

Sanció fins a 300€

(Ordenança municipal sobre tinença d’animals)

 

Prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades fora dels llocs autoritzats

Sanció fins a 600€

(Ordenança de civisme i de l’ús de l’espai públic)

 

Actituds vandàliques en mobiliari urbà

Sancions de 600 € a 3000 €

(Ordenança de civisme i de l’ús de l’espai públic)

 

Llençar papers o deixalles fora de les papereres i escombraries fora dels contenidors

Sanció fins a 600€

(Ordenança de civisme i de l’ús de l’espai públic)

 

Abocar restes de poda superiors a 4m3 i més de 3 peces de mobles el dia que no toca a la via pública i no davant el portal del domicili

Sancions fins a 600€

(Ordenança de civisme i de l’ús de l’espai públic)

 

S’ha de respectar els parcs, jardins, plantes, flors, places i parterres

Sancions fins 600 €

(Ordenança Municipal de Protecció dels Espais Verds i del Paisatge Urbà)