L’Equip d’Agents Facilitadors reportaran qualsevol incidència en temes relacionats amb la convivència i civisme a via pública, per fer-ho arribar a Policia Local i poder tramitar la sanció. Així mateix, la Policia Local desplegarà mitjans per a sancionar tot aquell acte incívic regulat a l’ordenança.

Posem a  disposició ciutadana el correu electrònic: convivencia@castelldefels.org per fer arribar suggeriments i millores a l’equip d’Agents Facilitadors.